Orientační nabídky služeb

pro fyzické a právnické osoby.

Ceny jsou vždy tvořeny individuálně před uzavřením smluv.


Od 1 000,- jednorázově


- účetní závěrka a DPPO/DPFO
Od 2 000,-              měsíčně


- podání formulářů daně z přidané hodnoty, kontrolního hlášení, souhrnného hlášení a ostatní

- účetní závěrka

- daňové přiznání daně z příjmu

- pravidelný report

- Do 100 dokladů/měsíc

- 2x HPP

- kompletní jednání s úřady

Od 8 000,-    měsíčně

 

- podání formulářů daně z přidané hodnoty, kontrolního hlášení, souhrnného hlášení a ostatní

-účetní závěrka

-daňové přiznání daně z příjmu 

-měsíční report

-nad 200 dokladů/měsíc

-5+ HPP

-5+ DPP/DPČ

- kompletní jednání s úřady

Od 250,- jednorázově


S námi se můžete dohodnout na čemkoli. Cenu individuálně vyhodnotíme na osobní, nebo virtuální schůzce. 

Máme rádi nárazové práce, ve kterých jsme schopni vyřešit Vaše trápení.


Detailnější cenyNeplátce DPH                28 Kč/ položka 

Plátce DPH                    35 Kč/ položkaPřiznání k DPH (řádné, opravné, dodatečné)                 600 Kč 

Souhrnné hlášení k DPH                                               300 Kč 

Kontrolní hlášení                                                          600 Kč

Přiznání k dani silniční                                                  1 000 Kč 

Zpracování/odeslání podkladů Antivirus                       600 Kč/hod. 

Zastupování klienta před FÚ, ZP, OSSZ, ÚP                     600 Kč / hod.