Orientační nabídky služeb

pro fyzické a právnické osoby.

Ceny jsou vždy tvořeny individuálně před uzavřením smluv.


Od 2 500,-              měsíčně

Další cena závisí na objemu dokladů

- zpracování veškerých dokladů a smluv

- podání formulářů daně z přidané hodnoty, kontrolního hlášení, souhrnného hlášení a ostatní

- účetní závěrka

- daňové přiznání daně z příjmu

- pravidelný report

- kompletní jednání s úřady

- běžné účetní a daňové poradenství

Od 250,- jednorázově


S námi se můžete dohodnout na čemkoli. Cenu individuálně vyhodnotíme na osobní, nebo virtuální schůzce. 

Máme rádi nárazové práce, ve kterých jsme schopni vyřešit Vaše trápení.


Detailnější ceny


Přiznání k DPH (řádné, opravné, dodatečné)                 600 Kč 

Souhrnné hlášení k DPH                                               300 Kč 

Kontrolní hlášení                                                          600 Kč

Přiznání k dani silniční                                                  1 000 Kč 

Zastupování klienta před FÚ, ZP, OSSZ, ÚP                     600 Kč / hod.